Hur frisk är din staffe?

Webvoter
Är din hund HD-röntgad?

Webvoter
Är din hund AD-röntgad?

Webvoter
Är din hund DNA-testad för L2-Hga?

Webvoter
Är din hund DNA-testad för HC?

Webvoter
Har din hund haft hudproblem?

Webvoter
Har din hund haft probem med hälta?

Webvoter
Har din hund haft problem med urinvägarna?

Webvoter
Har din hund haft ögonproblem?

Webvoter
Har din hund drabbats av epilepsi/ kramper?

Webvoter
Tycker du att din hund har god hälsa?

Webvoter
Då din hund avlidit, vilken var orsaken?