Vad tycker Du är viktigt när du ska köpa en staff?

Webvoter
Tycker du det är viktigt att föräldrarna är HD-röntgade?

Webvoter
Tycker du det är viktigt att föräldrarna är AD- röntgade?

Webvoter
Är det viktigt om föräldrarna är L2-Hga-testade?

Webvoter
Hur ställer du dig till att köpa en hund som är carrier av L2-Hga?

Webvoter
Är det viktigt att föräldrarna är testade för HC?

Webvoter
Är det viktigt att föräldrarna är Mentalbeskrivna?

Webvoter
Är det viktigt för Dig att träffa valpens föräldrar?

Webvoter
Hur viktiga är föräldrarnas utställnings-meriter?

Webvoter
Vilken färg skulle du helst vilja ha på din valp?

Webvoter
Hur väljer du huvudsakligen din uppfödare?

Webvoter
Ringer du och kollar med SKK att kenneln ej har anmärkningar innan köp?