Svenska stafford's- veteraner 4

Hundar över 7 år vid fototillfället.
Om du vill lägga till eller  ta bort bilder
 på denna sida, skicka ett mail.
Du kanske vill ha din gamle staffe med i galleriet?